您好,欢迎访问细胞应激生物学国家重点实验室(厦门大学) 设为首页 | 加入收藏

当前位置:首页  科学研究  论文专著

2021年代表性论文
出处:细胞应激生物学国家重点实验室 发布时间:2022-01-01 浏览次数:37

1.      Liu Qingxu, Li Jiaxin, Zhang Weiji, Xiao Chen, Zhang Shihao, Nian Cheng, Li Junhong, Su Dongxue, Chen Lihong, Zhao Qian, Shao Hui, Zhao Hao, Chen Qinghua, Li Yuxi, Geng Jing, Hong Lixin, Lin Shuhai, Wu Qiao, Deng Xianming, Ke Rongqin, Ding Jin, Johnson Randy L., Liu Xiaolong, Chen Lanfen, Zhou Dawang. Glycogen accumulation and phase separation drives liver tumor initiation. CELL. 2021, 184(22):5559

2.      Zhang Jia-yuan, Zhou Bo, Sun Ru-yue, Ai Yuan-li, Cheng Kang, Li Fu-nan, Wang Bao-rui, Liu Fan-jian, Jiang Zhi-hong, Wang Wei-jia, Zhou Dawang, Chen Hang-zi, Wu Qiao. The metabolite alpha-KG induces GSDMC-dependent pyroptosis through death receptor 6-activated caspase-8. CELL RESEARCH. 2021, 31(9):980-997

3.      Shi Meng, Huang Xiao-Yu, Ren Xin-Yi, Wei Xiao-Yan, Ma Yue, Lin Zhi-Zhong, Liu Dong-Tai, Song Lintao, Zhao Tong-Jin, Li Guang, Yao Luming, Zhu Mingxia, Zhang Cixiong, Xie Changchuan, Wu Yaying, Wu Han-Ming, Fan Li-Ping, Ou Jingxing, Zhan Yi-Hong, Lin Shu-Yong, Lin Sheng-Cai. AIDA directly connects sympathetic innervation to adaptive thermogenesis by UCP1. NATURE CELL BIOLOGY. 2021, 23(3):268-277

4.      Zhang Hongfeng, Hong Yujuan, Yang Weijie, Wang Ruimin, Yao Ting, Wang Jian, Liu Ke, Yuan Huilong, Xu Chaoqun, Zhou Yuanyuan, Li Guanxian, Zhang Lishan, Luo Hong, Zhang Xian, Du Dan, Sun Hao, Zheng Qiuyang, Zhang Yun-Wu, Zhao Yingjun, Zhou Ying, Xu Huaxi, Wang Xin. SNX14 deficiency-induced defective axonal mitochondrial transport in Purkinje cells underlies cerebellar ataxia and can be reversed by valproate. NATIONAL SCIENCE REVIEW. 2021, 8(7):nwab024

5.      Zhang Ling-juan, Guerrero-Juarez Christian F., Chen Stella X., Zhang Xiaowei, Yin Meimei, Li Fengwu, Wu Shuai, Chen Joyce, Li Min, Liu Yingzi, Jiang Shang I. B., Hata Tissa, Plikus Maksim V, Gallo Richard L.. Diet-induced obesity promotes infection by impairment of the innate antimicrobial defense function of dermal adipocyte progenitors. SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE. 2021, 13(577):eabb5280

6.      Gong Zhicheng, Li Aicun, Ding Jiancheng, Li Qing, Zhang Lei, Li Yuanpei, Meng Zhe, Chen Fei, Huang Jialiang, Zhou Dawang, Hu Ronggui, Ye Jing, Liu Wen, You Han. OTUD7B Deubiquitinates LSD1 to Govern Its Binding Partner Specificity, Homeostasis, and Breast Cancer Metastasis. ADVANCED SCIENCE. 2021, 8(15):2004504

7.      Shen Hai-feng, Zhang Wen-juan, Huang Ying, He Yao-hui, Hu Guo-sheng, Wang Lei, Peng Bing-ling, Yi Jia, Li Ting-ting, Rong Rui, Chen Xiao-yan, Liu Jun-yi, Li Wen-juan, Ohgi Kenny, Li Shao-Wei, Rosenfeld Michael G., Liu Wen. The Dual Function of KDM5C in Both Gene Transcriptional Activation and Repression Promotes Breast Cancer Cell Growth and Tumorigenesis. ADVANCED SCIENCE. 2021, 8(9):2004635

8.      Chen Shaoxuan, Zhang Kunkun, Zhang Boxin, Jiang Mengyun, Zhang Xue, Guo Yi, Yu Yingying, Qin Tianyu, Li Hongda, Chen Qiang, Cai Zhiyu, Luo Site, Huang Yi, Hu Jin, Mo Wei. Temporarily Epigenetic Repression in Bergmann Glia Regulates the Migration of Granule Cells. ADVANCED SCIENCE. 2021, 8(10):2003164

9.      Yang Zhenke, Shi Yang, Cui Huiting, Yang Shuzhen, Gao Han, Yuan Jing. A malaria parasite phospholipid flippase safeguards midgut traversal of ookinetes for mosquito transmission. SCIENCE ADVANCES. 2021, 7(30):eabf6015

10.    Zhai Xingyuan, Liu Kai, Fang Hongkun, Zhang Quan, Gao Xianjun, Liu Fang, Zhou Shangshang, Wang Xinming, Niu Yujia, Hong Yazhen, Lin Shu-Hai, Liu Wen-Hsien, Xiao Changchun, Li Qiyuan, Xiao Nengming. Mitochondrial C1qbp promotes differentiation of effector CD8(+) T cells via metabolic-epigenetic reprogramming. SCIENCE ADVANCES. 2021, 7(49):eabk0490

11.    Liu Chenfeng, Ma Lei, Wang Yuxuan, Zhao Jiayi, Chen Pengda, Chen Xian, Wang Yingxin, Hu Yanyan, Liu Yun, Jia Xian, Yang Zhanghua, Yin Xingzhi, Wu Jianfeng, Wu Suqin, Zheng Haiping, Ma Xiaohong, Sun Xiufeng, He Ying, Lin Lianghua, Fu Yubing, Liao Kunyu, Zhou Xiaojuan, Jiang Shan, Fu Guofeng, Tang Jian, Han Wei, Chen Xiao Lei, Fan Wenzhu, Hong Yazhen, Han Jiahuai, Huang Xiangyang, Li Bo-An, Xiao Nengming, Xiao Changchun, Fu Guo, Liu Wen-Hsien. Glycogen synthase kinase 3 drives thymocyte egress by suppressing beta-catenin activation of Akt. SCIENCE ADVANCES. 2021, 7(41):eabg6262

12.    Zhang Peipei, Liu Yifei, Hu Lichen, Huang Kai, Hong Mao, Wang Yuze, Fan Xinrui, Ulevitch Richard J., Han Jiahuai. NLRC4 inflammasome-dependent cell death occurs by a complementary series of three death pathways and determines lethality in mice. SCIENCE ADVANCES. 2021, 7(43):eabi9471

13.    Zheng Qiuyang, Li Guilin, Wang Shihua, Zhou Ying, Liu Ke, Gao Yue, Zhou Yulin, Zheng Liangkai, Zhu Lin, Deng Qingfang, Wu Meiling, Di Anjie, Zhang Lishan, Zhao Yingjun, Zhang Hongfeng, Sun Hao, Dong Chen, Xu Huaxi, Wang Xin. Trisomy 21-induced dysregulation of microglial homeostasis in Alzheimer's brains is mediated by USP25. SCIENCE ADVANCES. 2021, 7(1):eabe1340

14.    Qiu Leilei, Wang Xiaoying, Zhuang Gui, Ouyang Xinhao, Huang Xi. Chromosomal Looping-Based Expression Activation System in Yeast. SMALL METHODS. 2021, 5(3):2001135

15.    Ruan Fengkai, Zeng Jie, Yin Hanying, Jiang Shengwei, Cao Xisen, Zheng Naying, Han Changshun, Zhang Chuchu, Zuo Zhenghong, He Chengyong. RNA m6A Modification Alteration by Black Phosphorus Quantum Dots Regulates Cell Ferroptosis: Implications for Nanotoxicological Assessment. SMALL METHODS. 2021, 5(3):2001045

16.    Liu Minting, Wu Caisheng, Ke Lingjie, Li Zhiguo, Wu Yun-Long. Emerging Biomaterials-Based Strategies for Inhibiting Vasculature Function in Cancer Therapy. SMALL METHODS. 2021, 5(7):2100347

17.    Liu Xiang-Yang, Yang Chaoyong, Zhou Dawang. XMU-100 Anniversary Special Issue. SMALL METHODS. 2021, 5(3):2100164

18.    Geng Jing, Shi Yiran, Zhang Jinjia, Yang Bingying, Wang Ping, Yuan Weihong, Zhao Hao, Li Junhong, Qin Funiu, Hong Lixin, Xie Changchuan, Deng Xianming, Sun Yujie, Wu Congying, Chen Lanfen, Zhou Dawang. TLR4 signalling via Piezo1 engages and enhances the macrophage mediated host response during bacterial infection. NATURE COMMUNICATIONS. 2021, 12(1):3519

19.    Li Wen-juan, He Yao-hui, Yang Jing-jing, Hu Guo-sheng, Lin Yi-an, Ran Ting, Peng Bing-ling, Xie Bing-lan, Huang Ming-feng, Gao Xiang, Huang Hai-hua, Zhu Helen He, Ye Feng, Liu Wen. Profiling PRMT methylome reveals roles of hnRNPA1 arginine methylation in RNA splicing and cell growth. NATURE COMMUNICATIONS. 2021, 12(1):1946

20.    Shi Zhaopeng, Gan Guifang, Xu Xiang, Zhang Jieying, Yuan Yuan, Bi Bo, Gao Xianfu, Xu Pengfei, Zeng Wenbin, Li Jixi, Ye Youqiong, Zhou Aiwu, Zhang Naixia, Liu Wen, Lin Shuhai, Mi Jun. Kynurenine derivative 3-HAA is an agonist ligand for transcription factor YY1. JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY. 2021, 14(1):153

21.    Kai Yan, Li Bin E., Zhu Ming, Li Grace Y., Chen Fei, Han Yingli, Cha Hye Ji, Orkin Stuart H., Cai Wenqing, Huang Jialiang, Yuan Guo-Cheng. Mapping the evolving landscape of super-enhancers during cell differentiation. GENOME BIOLOGY. 2021, 22(1):269

22.    Luo Zheng, Jiang Lu, Xu Chenfang, Kai Dan, Fan Xiaoshan, You Mingliang, Hui Chua Ming, Wu Caisheng, Wu Yun-Long, Li Zibiao. Engineered Janus amphipathic polymeric fiber films with unidirectional drainage and anti-adhesion abilities to accelerate wound healing. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. 2021, 421(2):127725

23.    Li Xiang, Zhong Chuan-Qi, Wu Rui, Xu Xiaozheng, Yang Zhang-Hua, Cai Shaowei, Wu Xiurong, Chen Xin, Yin Zhiyong, He Qingzu, Li Dianjie, Xu Fei, Yan Yihua, Qi Hong, Xie Changchuan, Shuai Jianwei, Han Jiahuai. RIP1-dependent linear and nonlinear recruitments of caspase-8 and RIP3 respectively to necrosome specify distinct cell death outcomes. PROTEIN & CELL. 2021, 12(11):858-876

24.    Tian Guiyou, Hu Cheng, Yun Yun, Yang Wensheng, Dubiel Wolfgang, Cheng Yabin, Wolf Dieter A.. Dual roles of HSP70 chaperone HSPA1 in quality control of nascent and newly synthesized proteins. EMBO JOURNAL. 2021, 40(13):e106183

25.    Shi Yilong, Zou Xiaoxue, Wen Shixiong, Gao Lei, Li Jian, Han Jiahuai, Han Shoufa. An organelle-directed chemical ligation approach enables dual-color detection of mitophagy. AUTOPHAGY. 2021, 17(11):3475-3490

26.    Guo Wenzheng, Li Kaimi, Sun Beibei, Xu Dongliang, Tong Lingfeng, Yin Huijing, Liao Yueling, Song Hongyong, Wang Tong, Jing Bo, Hu Min, Liu Shuli, Kuang Yanbin, Ling Jing, Li Qi, Wu Yadi, Wang Qi, Yao Feng, Zhou Binhua P., Lin Shu-Hai, Deng Jiong. Dysregulated Glutamate Transporter SLC1A1 Propels Cystine Uptake via Xc(-) for Glutathione Synthesis in Lung Cancer. CANCER RESEARCH. 2021, 81(3):552-566

27.    Salamaga Bartlomiej, Kong Lingyuan, Pasquina-Lemonche Laia, Lafage Lucia, zur Muhlen Milena von und, Gibson Josie F., Grybchuk Danyil, Tooke Amy K., Panchal Viralkumar, Culp Elizabeth J., Tatham Elizabeth, O'Kane Mary E., Catley Thomas E., Renshaw Stephen A., Wright Gerard D., Plevka Pavel, Bullough Per A., Han Aidong, Hobbs Jamie K., Foster Simon J.. Demonstration of the role of cell wall homeostasis in Staphylococcus aureus growth and the action of bactericidal antibiotics. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA. 2021, 118(44):e2106022118

28.    Ruan Fengkai, Liu Rong, Wang Kai, Zeng Jie, Zuo Zhenghong, He Chengyong, Zhang Yongxing. Cytotoxicity of black phosphorus quantum dots on lung-derived cells and the underlying mechanisms. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. 2021, 402:122875

29.    Wang Lei, Yi Jia, Lu Ling-yun, Zhang Yue-ying, Wang Lan, Hu Guo-sheng, Liu Yi-chen, Ding Jian-cheng, Shen Hai-feng, Zhao Fang-qing, Huang Hai-hua, Liu Wen. Estrogen-induced circRNA, circPGR, functions as a ceRNA to promote estrogen receptor-positive breast cancer cell growth by regulating cell cycle-related genes. THERANOSTICS. 2021, 11(4):1732-1752

30.    Shi Zeyu, To Sally K. Y., Zhang Shuaishuai, Deng Shan, Artemenko Margarita, Zhang Minda, Tang Juan, Zeng Jin-Zhang, Wong Alice S. T.. Hypoxia-induced Nur77 activates PI3K/Akt signaling via suppression of Dicer/let-7i-5p to induce epithelial-to-mesenchymal transition. THERANOSTICS. 2021, 11(7):3376-3391

31.    Wang Jing, Dubiel Dawadschargal, Wu Yanmeng, Cheng Yabin, Wolf Dieter A., Dubiel Wolfgang. CSN7B defines a variant COP9 signalosome complex with distinct function in DNA damage response. CELL REPORTS. 2021, 34(4):108662

32.    Wang Xu, Wang Hao-Yan, Hu Guo-Sheng, Tang Wen-Shuai, Weng Li, Zhang Yuzhu, Guo Huiling, Yao Shan-Shan, Liu Shen-Ying, Zhang Guo-Liang, Han Yan, Liu Min, Zhang Xiao-Dong, Cen Xiang, Shen Hai-Feng, Xiao Nengming, Liu Chang-Qin, Wang Hong-Rui, Huang Jing, Liu Wen, Li Peng, Zhao Tong-Jin. DDB1 binds histone reader BRWD3 to activate the transcriptional cascade in adipogenesis and promote onset of obesity. CELL REPORTS. 2021, 35(12):109281

33.    Zhou Xiaojuan, Ma Fengge, Xie Jun, Yuan Meng, Li Yunqiao, Shaabani Namir, Zhao Fangzhu, Huang Deli, Wu Nicholas C., Lee Chang-Chun D., Liu Hejun, Li Jiali, Chen Zhonghui, Hong Yazhen, Liu Wen-Hsien, Xiao Nengming, Burton Dennis R., Tu Haijian, Li Hang, Chen Xin, Teijaro John R., Wilson Ian A., Xiao Changchun, Huang Zhe. Diverse immunoglobulin gene usage and convergent epitope targeting in neutralizing antibody responses to SARS-CoV-2. CELL REPORTS. 2021, 35(6):109109

34.    Tang Wen-Shuai, Weng Li, Wang Xu, Liu Chang-Qin, Hu Guo-Sheng, Yin Shu-Ting, Tao Ying, Hong Ni-Na, Guo Huiling, Liu Wen, Wang Hong-Rui, Zhao Tong-Jin. The Mediator subunit MED20 organizes the early adipogenic complex to promote development of adipose tissues and diet-induced obesity. CELL REPORTS. 2021, 36(1):109314

35.    Ma Huanhuan, Zhang Fengqiong, Zhou Lin, Cao Tingyan, Sun Dachao, Wen Shixiong, Zhu Jinpei, Xiong Zhaoqianyu, Tsau Ming-Tong, Cheng Mei-Ling, Hung Li-Man, Zhou Yanming, Li Qinxi. c-Src facilitates tumorigenesis by phosphorylating and activating G6PD. ONCOGENE. 2021, 40(14):2567-2580

36.    Li Zhenkui, Cui Huiting, Guan Jiepeng, Liu Cong, Yang Zhengang, Yuan Jing. Plasmodium transcription repressor AP2-O3 regulates sex-specific identity of gene expression in female gametocytes. EMBO REPORTS. 2021, 22(5):e51660

37.    Hou Pei-pei, Chen Hang-zi. Extracellular vesicles in the tumor immune microenvironment. CANCER LETTERS. 2021, 516:48-56

38.    Zhang Yingying, Huang Kai, Zhang Yuxia, Han Tao, Li Lang, Ruan Chenchen, Sun Ye-Hsuan, Shi Wenke, Han Wei, Wu Su-Qin, Song Jing, Liu Jun, Han Jiahuai. A unique death pathway keeps RIPK1 D325A mutant mice in check at embryonic day 10.5. PLOS BIOLOGY. 2021, 19(8):e3001304

39.    Fan Xiaoshan, Ke Lingjie, Cheng Hongwei, Chen Hu, Li Zhiguo, Ye Enyi, Loh Xian-Jun, Wu Yun-Long, Liu Gang, Li Zibiao. Enhanced drug retention by anthracene crosslinked nanocomposites for bimodal imaging-guided phototherapy. NANOSCALE. 2021, 13(35):14713-14722

40.    Luo Zheng, Fan Xiaotong, Chen Ying, Lai Xiyu, Li Zibiao, Wu Yun-Long, He Chaobin. Mitochondria targeted composite enzyme nanogels for synergistic starvation and photodynamic therapy. NANOSCALE. 2021, 13(42):17737-17745

41.    Huang Jie, Fang Lu, Zhang Shenli, Zhang Ying, Ou Kunlin, Wang Chonggang. Long-term exposure to environmental levels of phenanthrene disrupts spermatogenesis in male mice. ENVIRONMENTAL POLLUTION. 2021, 285:117488

42.    Zhou Yixi, Zhao Xijing, Hu Weiping, Ruan Fengkai, He Chengyong, Huang Jiyi, Zuo Zhenghong. Acute and subacute oral toxicity of propylene glycol enantiomers in mice and the underlying nephrotoxic mechanism*. ENVIRONMENTAL POLLUTION. 2021, 290:118050

43.    Shen Chao, Zhu Kongyang, Ruan Jinpeng, Li Jialing, Wang Yi, Zhao Meirong, He Chengyong, Zuo Zhenghong. Screening of potential oestrogen receptor a agonists in pesticides via in silico, in vitro and in vivo methods. ENVIRONMENTAL POLLUTION. 2021, 270:116015

44.    Wen Shixiong, Hu Xiao, Shi Yilong, Han Jiahuai, Han Shoufa. Imaging of Mitophagy Enabled by an Acidity-Reporting Probe Anchored on the Mitochondrial Inner Membrane. ANALYTICAL CHEMISTRY. 2021, 93(50):16887-16898

45.    Xing Chaofan, Pan Rongrong, Hu Guangwei, Liu Xian, Wang Yiquan, Li Guang. Pitx controls amphioxus asymmetric morphogenesis by promoting left-side development and repressing right-side formation. BMC BIOLOGY. 2021, 19(1):166

46.    Guo Jiaojiao, Zhang Ying, Li Bingshui, Wang Chonggang. In utero exposure to phenanthrene induced islet cell dysfunction in adult mice: Sex differences in the effects and potential causes. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2021, 770:145295

47.    Wang Xinhui, Zhao Yinan, Zhou Dekun, Tian Yingpu, Feng Gensheng, Lu Zhongxian. Gab2 deficiency suppresses high-fat diet-induced obesity by reducing adipose tissue inflammation and increasing brown adipose function in mice. CELL DEATH & DISEASE. 2021, 12(2):212

48.    Liu Huiqing, Xing Rui, Ou Zhimin, Zhao Junying, Hong Guolin, Zhao Tong-Jin, Han Ying, Chen Ying. G-protein-coupled receptor GPR17 inhibits glioma development by increasing polycomb repressive complex 1-mediated ROS production. CELL DEATH & DISEASE. 2021, 12(6):610

49.    Liu Huiying, Zhou Yuxia, Qiu Hantian, Zhuang Ruijuan, Han Yang, Liu Xiaoqing, Qiu Xi, Wang Ziyan, Xu Liju, Tan Ran, Hong Wanjin, Wang Tuanlao. Rab26 suppresses migration and invasion of breast cancer cells through mediating autophagic degradation of phosphorylated Src. CELL DEATH & DISEASE. 2021, 12(4):284

50.    Ma Huabin, Zhu Zhoujie, Lin Huaipeng, Wang Shanshan, Zhang Peipei, Li Yanguo, Li Long, Wang Jinling, Zhao Yufen, Han Jiahuai. Pyroptosis of syncytia formed by fusion of SARS-CoV-2 spike and ACE2-expressing cells. CELL DISCOVERY. 2021, 7(1):73

51.    Xiao Hongjun, Zhang Yezhen, Li Zhaofeng, Liu Bin, Cui Dan, Liu Fan, Chen Dafan, Liu Yingfu, Ouyang Gaoliang. Periostin deficiency reduces diethylnitrosamine-induced liver cancer in mice by decreasing hepatic stellate cell activation and cancer cell proliferation. JOURNAL OF PATHOLOGY. 2021, 255(2):212-223

52.    Chen Ying, Zhang Ying, Yu Zhenni, Guan Yue, Chen Rong, Wang Chonggang. Early-life phenanthrene exposure inhibits reproductive ability in adult zebrafish and the mechanism of action. CHEMOSPHERE. 2021, 272:129635

53.    Guo Jiaojiao, Huang Jie, Wang Qian, Fang Lu, Zhang Shenli, Li Bingshui, Lv Liangju, Chen Meng, Wang Chonggang. Maternal exposure to phenanthrene during gestation disturbs glucose homeostasis in adult mouse offspring. CHEMOSPHERE. 2021, 270:128635

54.    Zhu Kongyang, Shen Chao, Tang Chen, Zhou Yixi, He Chengyong, Zuo Zhenghong. Improvement in the screening performance of potential aryl hydrocarbon receptor ligands by using supervised machine learning. CHEMOSPHERE. 2021, 265:129099

55.    Chen Xinwen, Li Yifan, Huang Qiuying, Lin Xingming, Wang Xudong, Wang Yafang, Liu Ying, He Qiushun, Liu Yinghua, Wang Ting, Ji Zhi-Liang, Li Qingge. Segmental duplication as potential biomarkers for non-invasive prenatal testing of aneuploidies. EBIOMEDICINE. 2021, 70:103535

56.    Xie Fu'an, Qin Dongmei, Lian Lanlan, Li Ming, Kong Xu, Xia Xiaogang, Yu Chundong, Luo Chenghua, Li Wengang. Establishment of an orthotopic perirenal space xenograft mouse model of retroperitoneal sarcoma. CANCER COMMUNICATIONS. 2021, 41(7):631-634

57.    Liu Wen, Li Xiang, Qi Hong, Wu Yuning, Qu Jing, Yin Zhiyong, Gao Xuejuan, Han Aidong, Shuai Jianwei. Biphasic regulation of transcriptional surge generated by the gene feedback loop in a two-component system. BIOINFORMATICS. 2021, 37(17):2682-2690

58.    Fang Zhen, Liu Yang, Zhang Rong, Chen Qiang, Wang Tianqi, Yang Wei, Fan Yan, Yu Chundong, Xiang Rong, Yang Shengyong. Discovery of a potent and selective inhibitor of histone lysine demethylase KDM4D. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2021, 223:113662

59.    Zhang Yang, Yuan Jifeng. CRISPR/Cas12a-mediated genome engineering in the photosynthetic bacterium Rhodobacter capsulatus. MICROBIAL BIOTECHNOLOGY. 2021, 14(6):2700-2710

60.    Zou Jiaqi, Wu Xiaotong, Shi Chenggang, Zhong Yanhong, Zhang Lei, Yan Qiuning, Su Liuru, Li Guang. A Potential Method for Rapid Screening of Amphioxus Founder Harboring Germline Mutation and Transgene. FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. 2021, 9:702290

61.    Huang Jinliang, Wu Sipeng, Wang Pengcheng, Wang Geng. Non-coding RNA Regulated Cross-Talk Between Mitochondria and Other Cellular Compartments. FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. 2021, 9:688523

62.    Yang Lingtao, Chen Wei, Li Li, Xiao Yueyue, Fan Shilin, Zhang Quan, Xia Tian, Li Mengjie, Hong Yazhen, Zhao Tongjin, Li Qiyuan, Liu Wen-Hsien, Xiao Nengming. Ddb1 Is Essential for the Expansion of CD4(+) Helper T Cells by Regulating Cell Cycle Progression and Cell Death. FRONTIERS IN IMMUNOLOGY. 2021, 12:722273